DANE REJESTROWE

NIP: 782-20-82-909
REGON: 639533055 Sąd Rejonowy w Warszawie
KRS: 0000049274
Kapitał Zakładowy 1.320.000 PLN wpłacony w całości

Uczestniczymy w projekcie:

Jesteśmy członkiem:

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji

Jesteśmy laureatem:

Gazele Biznesu

Używamy CDN:

Używamy CDN